verdere informatie – Tarieven en vergoeding

verdere informatie:
Als u zonder verwijsbrief van de huisarts rechtstreeks naar de fysiotherapeut komt, voert deze eerst een screening uit.
De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vind een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek na screening). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

De eerste consult inclusief “proefbehandeling” duurt ca 60 minuten.

Een fysiotherapiebehandeling duurt 30 minuten.

Controleer uw polisvoorwaarden, om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt!

Bent u niet aanvullend verzekerd en betaalt u zelf, dan zijn de kosten:

Voor een eerste consult met of zonder verwijzing 45€.

En voor een zitting fysiotherapie 30€.

Beide tarieven zijn gelding als de behandeling plaatsvind in mijn praktijk.

 

En neemt u aub bij de eerste afspraak uw verzekeringspas en een identiteitsbewijs mee.

Kijk voor Shiatsutherapie ook op www.nvst.nl/zorgverzekeraars