PRIVACYVERKLARING

Fysio-, en Wellnesstherapie Diana Haas

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en eventueel gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts, specialist of collega.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb bovendien een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Zodra u zich aanmeldt in mijn praktijk treden deze regels in werking.

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 20 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  . NAW-gegevens verzekerde
  . Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  . Datum behandeling (bij periodieke factuurdatum van elke behandeling)
  . Omschrijving behandeling: screening, intake, behandeling fysiotherapie, shiatsutherapie
  . Kosten van de behandeling

Ik hoop uw hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de handhaving AVG binnen mijn praktijk.

Voor vragen kan u altijd bij mij terecht

Om je recht op informatie of vergetelheid uit te oefenen, stuur me een e-mail naar dianamariahaas@gmail.com

Bent u op zoek naar de cookie & privacyverklaring van de website dan kunt u deze hier vinden.